Tournaments
Home Member Access Director Access

2021 US Open Table Tennis Championships - Event Draws and Results

            

Mixed Doubles

  
Round of 32
[1]  K.Zhang / L.Zhang (5275)
Match-1    
Match-2    
[15]  J.Baldonado / J.Flores (4084)
[10]  J.Guo / D.Yu (4858)
Match-3    
[19]  E.Quan / A.Pizzi (2273)
Match-4    
[6]  P.Zheng / R.Li (5028)
[7]  Y.Liu / X.Li (4933)
Match-5    
[16]  B.Liu / J.Lu (3641)
Match-6    
[12]  Z.Wang / D.Cai (4708)
[14]  C.Nie / M.Nie (4261)
Match-7    
Match-8    
[4]  X.Zhang / S.Moyland (5048)
[3]  Y.Zhang / J.Lin (5072)
Match-9    
Match-10    
[11]  J.Wang / Y.Wang (4841)
[13]  D.Fahimi / D.Fahimi (4527)
Match-11    
[17]  J.Liu / G.Krishna (3530)
Match-12    
[5]  D.Liu / Y.Li (5046)
[8]  Y.Tian / T.Ke (4925)
Match-13    
Match-14    
[9]  T.Zhang / E.Wang (4909)
[20]  G.Suarez Rivas / O.Villalta Garcia (4800)
Match-15    
[18]  D.Cheng / Y.Hsu (3115)
Match-16    
[2]  N.Kumar / H.Lin (5223)
Round of 16
 
K.Zhang / L.Zhang
Bye
Match-1    
J.Baldonado / J.Flores
Bye
J.Guo / D.Yu
7 -8 6 -6 5
Match-2    
P.Zheng / R.Li
Bye
Y.Liu / X.Li
Bye
Match-3    
Z.Wang / D.Cai
2 5 5
C.Nie / M.Nie
Bye
Match-4    
X.Zhang / S.Moyland
Bye
Y.Zhang / J.Lin
Bye
Match-5    
J.Wang / Y.Wang
Bye
D.Fahimi / D.Fahimi
9 5 7
Match-6    
D.Liu / Y.Li
Bye
Y.Tian / T.Ke
Bye
Match-7    
T.Zhang / E.Wang
Bye
G.Suarez Rivas / O.Villalta Garcia
7 5 4
Match-8    
N.Kumar / H.Lin
Bye
Quarter-Finals
 
K.Zhang / L.Zhang
3 5 1
Quarter-1    
P.Zheng / R.Li
6 8 -8 5
Z.Wang / D.Cai
5 6 -8 13
Quarter-2    
X.Zhang / S.Moyland
3 10 7
Y.Zhang / J.Lin
4 7 6
Quarter-3    
D.Liu / Y.Li
11 7 6
Y.Tian / T.Ke
-3 -5 5 8 8
Quarter-4    
N.Kumar / H.Lin
3 6 2
Semi-Finals
 
K.Zhang / L.Zhang
8 -12 10 3 -4 4
Semi-1    
X.Zhang / S.Moyland
-10 4 11 8 8
Y.Zhang / J.Lin
9 -9 5 -12 6 9
Semi-2    
N.Kumar / H.Lin
9 4 3 -12 5
Finals
 
K.Zhang / L.Zhang
7 6 4 8
Final-1    
N.Kumar / H.Lin
-9 5 11 -9 10 3
Champion
K.Zhang / L.Zhang
7 9 -10 9 8