Tournaments
Home Member Access Director Access

2021 US Open Table Tennis Championships - Event Draws and Results

            

Men's Doubles

  
Round of 32
[1]  N.Kumar / X.Zhang (5375)
Match-1    
[23]  B.Hsu / J.Chan (3747)
Match-2    
[9]  Z.Wang / J.Grewal (4898)
[13]  P.David / M.Rogers (4554)
Match-3    
[17]  L.Huang / D.Liu (4424)
Match-4    
[8]  U.Ranasingha / R.Lee (4920)
[5]  X.Zhou / A.Godhwani (5212)
Match-5    
[24]  D.Dreano / D.Leoncini (3626)
[21]  B.Koh / B.Liu (3883)
Match-6    
[14]  A.Preiss / R.Riabokoniev (4549)
[15]  J.Hu / J.Mak (4527)
Match-7    
[19]  B.Iturriaga / T.Gyonjyan (4155)
Match-8    
[4]  Y.Tian / D.Liu (5277)
[3]  J.Liang / K.Zhang (5366)
Match-9    
[18]  K.Zhang / A.Madurai Narayanamurthy (4228)
Match-10    
[12]  G.Lu / H.Chiu (4647)
[16]  K.Couyoumjian / V.Moraga (4492)
Match-11    
[25]  P.Jain / P.Patel (3196)
Match-12    
[6]  M.Ju / Z.Si (5148)
[7]  J.Xia / D.Yu (5036)
Match-13    
[20]  B.Zhao / H.Lin (4045)
Match-14    
[11]  A.Zarehbin / A.Cao (4797)
[10]  Z.Wang / P.Qi (4818)
Match-15    
[22]  A.Lopez / D.Ley (3799)
Match-16    
[2]  . / . (0)
Round of 16
 
N.Kumar / X.Zhang
Bye
Match-1    
Z.Wang / J.Grewal
6 1 2
P.David / M.Rogers
9 -10 11 -7 8
Match-2    
U.Ranasingha / R.Lee
Bye
X.Zhou / A.Godhwani
4 8 1
Match-3    
A.Preiss / R.Riabokoniev
5 14 -7 -10 8
J.Hu / J.Mak
5 9 11
Match-4    
Y.Tian / D.Liu
Bye
J.Liang / K.Zhang
Bye
Match-5    
G.Lu / H.Chiu
-10 9 9 8
P.Jain / P.Patel
Default
Match-6    
M.Ju / Z.Si
Bye
J.Xia / D.Yu
Bye
Match-7    
A.Zarehbin / A.Cao
6 8 7
Z.Wang / P.Qi
9 7 0
Match-8    
L.Kou / T.Zhang
Bye
Quarter-Finals
 
N.Kumar / X.Zhang
14 9 7
Quarter-1    
U.Ranasingha / R.Lee
5 7 5
X.Zhou / A.Godhwani
9 10 -10 7
Quarter-2    
Y.Tian / D.Liu
-12 5 7 9
J.Liang / K.Zhang
-9 7 8 7
Quarter-3    
M.Ju / Z.Si
Default
J.Xia / D.Yu
10 9 9
Quarter-4    
Z.Wang / P.Qi
6 7 -8 -8 7
Semi-Finals
 
N.Kumar / X.Zhang
6 6 -12 9 5
Semi-1    
X.Zhou / A.Godhwani
9 7 6 -11 3
J.Liang / K.Zhang
3 10 3 9
Semi-2    
J.Xia / D.Yu
-6 11 -9 6 -10 0 0
Finals
 
N.Kumar / X.Zhang
11 -9 5 -10 5 -10 6
Final-1    
J.Liang / K.Zhang
-8 7 5 8 -11 4
Champion
J.Liang / K.Zhang
6 6 8 -6 9