Tournaments
Home Member Access Director Access

2020 Aurora Cup - Event Draws and Results

          

Open Singles RR

      
Round of 16
[1]  Monteiro, Thiago Farias (2768)
Match-1    
[11]  Friend, Chance (2515)
Match-2    
[6]  Li, Pu (2603)
[7]  Liu, Dan (2593)
Match-3    
Match-4    
[3]  Alguetti, Sharon (2666)
[4]  Zhang, Yichi (2639)
Match-5    
[9]  Zhao, Daming (2573)
Match-6    
[8]  Zhang, Tianrui (2589)
[5]  Alguetti, Gal (2622)
Match-7    
[10]  Naresh, Sid (2485)
Match-8    
[2]  Xi, Sheng (2750)
Quarter-Finals
 
Monteiro, Thiago Farias
Bye
Quarter-1    
Li, Pu
6 6 6
Liu, Dan
Bye
Quarter-2    
Alguetti, Sharon
Bye
Zhang, Yichi
Bye
Quarter-3    
Zhao, Daming
5 8 6
Alguetti, Gal
-9 7 9 9
Quarter-4    
Xi, Sheng
Bye
Semi-Finals
 
Monteiro, Thiago Farias
10 -10 8 -11 -8 2 7
Semi-1    
Alguetti, Sharon
8 -6 4 8 -8 11
Zhao, Daming
7 8 10 -9 7
Semi-2    
Xi, Sheng
9 -13 -10 7 8 11
Finals
 
Monteiro, Thiago Farias
5 7 8 6
Final-1    
Xi, Sheng
10 7 8 9
Champion
Xi, Sheng
-10 9 6 6 -10 10
Winner
Alguetti, Sharon
-10 -3 7 10 -7 5 5