Tournaments
Home Member Access Director Access

2020 Aurora Cup - Event Draws and Results

          

Under 2600 RR

      
Round of 16
[1]  Liu, Dan (2593)
Match-1    
[9]  Jiang, Kai (2421)
Match-2    
[5]  Zhong, Zongqi Henry (2520)
[7]  Naresh, Sid (2485)
Match-3    
Match-4    
[4]  Tian, Ye (2524)
[3]  Ventura Dos Anj, Bruno (2535)
Match-5    
Match-6    
[8]  Naresh, Nandan (2329)
[6]  Friend, Chance (2515)
Match-7    
Match-8    
[2]  Zhang, Tianrui (2589)
Quarter-Finals
 
Liu, Dan
Bye
Quarter-1    
Zhong, Zongqi Henry
6 -10 5 5
Naresh, Sid
Bye
Quarter-2    
Tian, Ye
Bye
Ventura Dos Anj, Bruno
Bye
Quarter-3    
Naresh, Nandan
Bye
Friend, Chance
Bye
Quarter-4    
Zhang, Tianrui
Bye
Semi-Finals
 
Zhong, Zongqi Henry
7 4 4
Semi-1    
Tian, Ye
-9 8 -7 8 7
Ventura Dos Anj, Bruno
-8 8 12 12
Semi-2    
Zhang, Tianrui
3 -5 7 9
Finals
 
Tian, Ye
9 6 3
Final-1    
Zhang, Tianrui
9 9 -6 -6 7
Champion
Zhang, Tianrui
7 6 -8 7
Winner
Ventura Dos Anj, Bruno
11 -7 10 -10 5